A BÖRZSÖNYLIGETIEK ÉRDEKKÉPVISELETI EGYESÜLETE 2016. október 15-én tartott közgyűlést. Napirendjén egy pont szerepeltAz egyesület jogutód nélküli megszűnésének az elhatározása, végelszámoló megválasztása.

A napirendi pontban foglaltakra vonatkozóan az egyesület képviselője, Szekeres Sándor indítványozza, hogy az egyesület működési területén lévő ingatlantulajdonosok magatartásában bekövetkezett változás, érdektelenség, az egyesület működésének a visszaszorulása miatt az egyesület jogutód nélkül, végelszámolási eljárás lefolytatásával kerüljön megszüntetésre, a közgyűlés a Ptk. 63. § a) pontja alapján határozzon a feloszlásról. Az egyesület fennállása alkalmából a 2016 évben tagdíjat fizető tagjainak emlékérmet adományoz.

Ennek az előterjesztésnek alapján a közgyűlés következő határozatot hozta:

“Az egyesület tagjai egyhangú nyílt szavazással elhatározzák, hogy az egyesületet a mai nappal – 2016. október 15. napja – feloszlatják.”

2016. október 19.