A betörők már a szomszédban vannak

(Hír a http://kismarosikikialto.hu/ oldalról)

Információink szerint betörő/tolvajbanda működik Verőcén, akik feltörik a házakat, udvarokat. Nappal és éjjel is működnek. Érdemes nyitott szemmel járnunk Kismaroson is, felbukkanásuk esetén pedig azonnal megtenni a szükséges lépéseket. Bárki bármi gyanúsat tapasztal, hívja a 107 vagy 112-es telefonszámot, vagy értesítse a Börzsönyligeti, Kismarosi polgárőröket!

 

 

Felhívás

Kérünk minden honlapunkat olvasót, aki rendelkezik adózott jövedelemmel, hogy Személyi Jövedelem Adójának, SZJA 1%-át Egyesületünknek ajánlja fel. Adószámunk:

19178965-1-13.

Egyesületünk az új kismarosi faluveztéssel eggyüttműködve szeretné az üdülőterület útjainak járhatóvá tételére felhasználni az Önök felajánlását.

Köszönjük!

 

Boldog Karácsonyi Ünnepeket

Megnőtt Kismaros

 

A tegnapi 2014. december 8-án megtartott testületi ülésen Kismaros életének jövőjét meghatározó döntés született. A két szomszédos település Szokolya és Kóspallag úgy döntött, hogy Kismarossal társulva közös hivatalt hoznak létre. Az "Együtt, Egymásért" és az "Egységben az erő" alapelvek szellemében Kismaros központtal, Szokolyán és Kóspallagon is állandó hivatali jelenlét lesz. A korszerűsített hivatali ügyintézés célja a szakértelemmel, gyorsan elvégezni a feladatokat, a lakosság érdekeit minél jobban szolgálva. Ezzel a lépéssel nagyot nő mind három falu szerepe a térségben. A három település együttes testületi ülésén bebizonyosodott, hogy jó előkészített előterjesztésekből minden érintett, felelős döntést tud hozni. A bonyolult eljárás rend ellenére, gyorsan megszületett az észrevételekkel javított közös okmány, melyet azonnal alá lehetett írni. A jelen lévő járási közigazgatási hivatal vezetője, a törvényesség maradéktalan érvényesítése érdekében, még a megyei hivatal álláspontját is kikérte. Ez munka mintája lehet a jövőben végzett - bürokrácia mentes - ügyintézésnek. Végignézve a három testület jelen lévő fiatal tagjain, elmondható nemzedékváltás, szemlélet váltás történt Kismaroson, Szokolyán és Kóspallagon.

Megalakult a településrészi önkormányzat

 

A Képviselő-testület SZMSZ-ében 2014. novemberében rögzített szándék testet öltött: a 2014. december 8-i testületi ülésen, megalakult a Börzsönyligeti településrészi önkormányzat. A megalakulás időbeli elhúzódásának oka az volt, hogy Neubauer Rudolf polgármester úr a megváltozott törvényi környezetben a minisztérium állásfoglalásának ismeretében - s annak megfelelően - kívánta a testület elé tárni személyi javaslatát. A településrészi önkormányzat Börzsönyliget és a külterületi Óhegy-Jánoshegy-Öregszőlő településrész ügyeiben szeretné megoldási javaslatokkal segíteni Kismaros Község Önkormányzatának munkáját.

A tegnap megalakult részönkormányzati testület létrejötte azért indokolt, mert a településmagon kívüli területről csak egy képviselő van a települési önkormányzati testületben. A településrészi önkormányzat tagjai megválasztásával - hasonlóan a bizottságok összetételéhez - a települési képviselők többségével, de a területet adottságait jól ismerők részvételével kezdődhet meg a munka.

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján a Börzsönyligeti településrészi önkormányzat Folly-Ritvay Zoltán elnök, Krebsz György és Pálmai Attila képviselők, valamint Aradi Szilveszter és Szekeres Sándor nem települési képviselő tagokkal vághat neki a feladatainak.

 

Harrach Péter látogatása Börzsönyligeten

 

A BÉE és Kismaros település új vezetése meghívta Harrach Péter országgyűlési képviselőnket egy Börzsönyligeti kirándulásra. Sajnos, a meghívóba ígért ragyogó őszi időt nem sikerült elintézni, így aztán csak autóval kirándultunk november 18-án. A ködös idő ellenére a Szerpentin utca végén tartott tájnézéskor, halványan még a Dunát is meg lehetett pillantani. Az út során a képviselő úr helyi kísérői - Neubauer Rudolf polgármester, Parragh Gábor alpolgármester és Szekeres Sándor BÉE elnök - röviden ismertették Börzsönyliget történetét, kiemelve, hogy Kismaros állandó lakosságának növekedése ezen a területen egyre gyorsabb.

A képviselő úr fizikailag is megtapasztalhatta az utak állapotát. A gyalogos közlekedés veszélyességét jól szemléltette az úton felbukkanó három gyermekes anyuka. A terepjárás után a Patak vendéglői kávézás közben összefoglaltuk a legégetőbb problémákat.

2014.11.21

Ismét működni kezd a Településrészi Önkormányzat (TRÖNK)

 

Az új faluvezetés felismerte, hogy az 1999-ben létre hozott TRÖNK hasznos intézmény volt. A hagyományos falurész (Ó-falu) és az üdülőterület (Ó-hegy dűlő és Börzsönyliget, bár ennek 1/3 része már lakó övezet), - de emlegessük továbbra is az egyszerűség üdülőterület néven - sajátosságai teljesen eltérnek. Amíg az Ó-falu képviseletét 5-6 képviselő látta/látja el, az üdülőterületét egy, vagy egy sem. Az utolsó választáson Börzsönyligetről, Folly-Ritvay Zoltán képviselő lett, de ennek az Ó-falunak tízszeresét jelentő területnek gondjait egyedül nehezen tudná kezelni. A TRÖNK korábban egy jól meghatározott feladat és jogkörrel működve hatékonyan dolgozott, és határozataival segítette a képviselő testület és a hivatal munkáját. Reméljük, hogy mostantól új lendülettel a korábbi tapasztalatokat felhasználva, hamarosan elkezdi tényleges működését.

2014.11.21.

Tisztelt börzsönyligeti Kismarosiak, ingatlantulajdonosok!

Szeretnénk Kismaros Önkormányzatában Sándor által említett módon kiemelten támaszkodni a falubeli civil szervezetekre, ez természetesen vonatkozik a BÉE-re is! Azt mindannyian tudjuk, hogy ezután sem fog manna hullani az égből, de hiszem, hogy közös gondolkodással, együttműködéssel, sokkal messzebbre juthatunk, és a rendelkezésünkre álló forrásokat is hatékonyabban tudjuk felhasználni! Ehhez kívánok az Egyesületi oldalnak is sikeres és eredményes működést!

Üdvözlettel:

Parragh Gábor

alpolgármester

 

 

Felhívás

Kismaros új vezetése szeretne támaszkodni a civil szervezetekre. Fontosnak tartják a kapcsolatot felvételét, minden működő szervezettel. A testület első érdemi ülésen Parragh Gábor alpolgármester úr már beszámolt arról, hogy - hivatalos nyilvántartás szerint - melyek ezek a szervezetek. Szeretnénk, ha az Egyesületünk "Csipke Rózsika álmából" ébredve, ismét együtt működne az önkormányzattal, minél több börzsönyligetit képviselve. A párbeszédhez a kapcsolatot nem csak eddigi tagjainkkal, hanem minden börzsönyligeti lakossal és üdülő tulajdonossal szándékunk megteremteni.

Kérünk, mindenkit keresse meg Egyesületünket, borzsonyligetiek@gmail.com címre küldött levéllel. Adja meg elektronikus elérhetőségét (név, e-mail cím, börzsönyligeti címe, Hrsz.). Ezzel bekapcsolódhat, azok körébe, akik minden bennünket érintő eseményről Hírlevelet kapnak. Felhívásunkat "Aki halja, adja át" módon is kérjük terjeszteni.

2014.11.20.

 

M E G H Í V Ó

Kismaros Község Önkormányzata


2014. november 16-án /vasárnap/ du. 16.00 órától
közmeghallgatást tart a Művelődési Házban.
Szeretettel várjuk, hogy közérdekű javaslatait megossza a képviselő-testülettel!
Kismaros, 2014. november 10.
Kismaros Község Képviselő-testülete

Neubauer Rudolf
polgármester

Kismarosi választási eredmények

A hétvégi választáson Neubauer Rudolf 559 szavazattal Kismaros polgármesterévé választották. A képviselő testület új tagjai: Pálmai Attila (632), Krebsz György (558), Parragh Gábor (545), Moór Róbert (529), Folly-Ritvay Zoltán (496), és Burik Vilmosné (475) szavazattal. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a testületbe Börzsönyligeti lakos is bejutott -Folly-Ritvay Zoltán- és a testület szinte minden tagja, korábbi tevékenysége során, igyekezett Börzsönyligetet is a település részeként kezelni. Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik elmentek szavazni, és olyan képviselőket választottak, akik remélhetően Börzsönyliget fejlődését támogatják. Börzsönyligetről induló Haraszti Zsolt (466) mindössze 9 szavazattal maradt le a bejutó képviselőktől.

 

Gondolatok a helyi képviselőválasztáshoz

 

Börzsönyligeti Választópolgárok!

 

Nagy tétje van a soron következő választásnak, öt évre határozza meg Börzsönyliget jövőjét az a 300 börzsönyligeti választópolgár, akinek lehetősége van szavazni. Két polgármester jelölt van Poldauf Gábor, aki három cikluson keresztül irányította a települést. A 2010 programjában a következőket írta:

"III. pillér: Börzsönyliget felzárkóztatása a település többi részéhez

Az első lépés az, hogy készítetünk egy csapadékvíz-elvezetési tervet. Ennek birtokában pályázatot írunk ki a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésére. Addig ugyanis nincs értelme az úthálózat építésének vagy felújításának, amíg a csapadékvíz elvezetés nincs megoldva, hiszen minden új építést szétmos a lezúduló víz. Ha az elvezetés elkészült, akkor ezt követően megépítjük a gáz- és csatornarendszert, és amikor minden közmű bent van az utcákban, akkor jönnek az aszfaltozások. Addig évente, zúzott kő terítésével őrizzük meg az utak járhatóságát.

Ahogy én látom Kismarost 2014-ben"

Az eltelt négy évben kb. 200 millió forint adó folyt be a Börzsönyligetről, idén vis major pályázatból kb. 26 millió Ft-ot költöttek Börzsönyligeten patak és utak, valamint a Harangvirág u. támfalra 9 millió Ft-ot. Az önrész (adónkból) 5,25 millió Ft. A csapadékvíz elvezetési terv nem született meg, így a többi álom sem "Addig ugyanis nincs értelme .".

A másik induló Neubauer Rudolf, aki nem tett ilyen nagy ígéretet, de mint képviselő az elmúlt ciklusban kiált Börzsönyligetért.

A képviselő jelöltek közt Folly-Ritvai Zoltán, és Haraszti Zsolt indul képviselői helyért, mind ketten Börzsönyligeten élnek. Csak akkor van remény arra, hogy Börzsönyligetről egyáltalán szó essen a település képviselő testületében, ha őket Önök megválasztják. Az ó-falu képviselői érthetően nem ismerik, és nem is viselik szívükön Börzsönyliget sorsát.

A jelöltek bemutatkozó írásaikat igyekeznek minden szavazóhoz eljutatni és itt is elérhető a nevekre kattintva.

Menjenek el szavazni, és döntsék el, kit tisztelnek meg bizalmukkal.

 

Üdülőtulajdonosok, ezek is mi köztünk élnek!

Látszik, hogy kitört a "kultúra" egyesekből. Vajon kinek akar ártani, aki így viselkedik? A falunak, a polgármesternek? Nem, nekünk, akik naponta kénytelenek vagyunk ezt az elmaradt világ szegénynegyedeiben megszokott látványt elvisenlni. Szégyelje magát, aki ilyen primitív. Még egy tisztességes állat is, elkaparja a piszkát.

Tisztelt Üdülőtulajdonosok!

Az idei évben, április 15 óta a Zöldhíd Kft. szállítja el a szemetet az üdülőterület nagy részén az ingatlanoktól. (Néhány nehezen megközelíthető helyről 1100 literes konténerrel.) Ezzel kapcsolatban minden érintett tulajdonos 2014, március 26-i dátummal értesítést kapott, adatbejelentő nyomtatvánnyal együtt a szolgáltatótól. Többen nem vették át a gyűjtőzsákokat és a szemetet a régi konténerek helyén és máshol (pl.: a buszmegállóban) dobálják el. Saját környezetünket tesszük élhetetlenné ezzel a magatartással. Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy szemétdíjat azoknak is meg kell fizetni, akik nem vették át a zsákokat.

Kérünk mindenkit, akinek nem tetszik a szemét szállítás rendje, díja, ne azzal fejezze ki tiltakozását, hogy tönkre teszi környezetünket szétszórt szemetével. Észrevételét, panaszát a Polgármesteri Hivatalban tegye meg.

 

Hirdetmény Kismaros honlapjáról

Zöld Híd Régió Kft. tájékoztatója üdülőterület szemétszállításáról, és szerződés tervezet
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Zöld Híd Régió Kft. tájékoztatója és szerződés tervezete megtalálható a jegyzőkönyvek és egyéb dokumentumok menüpont alatt "Zöld Híd Régió Kft. tájékoztatója üdülőterület szemétszállításáról, és szerződés tervezet" néven. http://www.kismaros.hu/docs/zold.hid.tajekoztato.szerzodes.tervezet.pdf
Kismaros Község Önkormányzata 2013. április 26.

 

Hírek a Kismarosi Kikiáltóból

A Kismarosi Kikiáltó 2013. áprilisi szám. (megjelent május 1 körül) több üdülő területet érintő információt közöl. Az árvíz szerű esőzésekről szóló cikkben. "A nagy sebességgel lefolyó víz a Gálhegyi út és Mókus utca menti csapadékvíz elvezető árkaiban jelentős mennyiségű hordalékot rakott le. A károk enyhítésére vis major pályázatot fog benyújtani az önkormányzat, mivel a helyreállítás költségeit pusztán saját erőből nem tudja fedezni a falu." Az okozott károkat legalább 8 millió Ft-ra becsülik ennek önrészét 2-3 millió Ft-ot a falunak kell fizetni." Börzsönyligeten a Harangvirág, Lejtő, Csalogány, Mókus, Héja, és Harkály utcákat, valamint a Gálhegyi út padkáját kell helyre állítani.

A testületi ülésen Neubauer Rudolf képviselő felvetette a BÉE kérését, hogy az önerős útfelújításra szóló felhívás postázását segítse a hivatal. A felbélyegezet borítékokban átadott 18 levélből a hivatal munkatársa 8-at megcímzett és postázott. A többit - összesen 133 - tájékoztató postán vagy e-mailban az érintett telektulajdonoshoz elküldtünk. Kérjük, saját érdekükben biztassák szomszédjaikat, ismerőseiket a legalább 30000.-Ft-os felajánlásra. A befizetett hozzájárulás 50%-át a következő év/évek helyi adójából elengedi az önkormányzat. Így fordíthatja adóterhét saját céljaira, járható útra.

Igyekszünk a felvetődő kérdésekre honlapunkon válaszolni. Tagjaink Hírlevelében is kapnak értesítést.

2013.05.06

Felhívás

Kérünk minden honlapunkat olvasót, aki rendelkezik adózott jövedelemmel, hogy Személyi Jövedelem Adójának, SZJA 1%-át Egyesületünknek ajánlja fel. Adószámunk:

19178965-1-13.

Az így befolyt összeget - mint a korábbi években is - az üdülőterület útjainak karbantartására fordítjuk, idén a korábbi években összegyüjtött 3 millió forintot is. Börzsönyliget 110 utcájában több mint 52 km út van ennek kétharmada földút, melyet évente szükséges lenne, legalább egyengetni, vízelvezetését megoldani. Köszönjük!

Kellemes Húsvéti ünnepeket kívánunk!

Nyílt levél, egy (el)zárkózó emberhez

Kedves Hölgyem/Uram!

Itt az alkalom, hogy kezébe vegye az irányítást.

Mint bizonyára ismert Ön előtt a környezetében fél éve folyik a használhatatlanná romlott út javításának önerős szervezése. A szervezőknek az eltelt fél év alatt, minden jó szándékuk ellenére csak 19 főt sikerült elérni a 153 érintett telektulajdonos közül. Ekkor jelentkezett Egyesületünk, hogy besegít a szervezésben és a kivitelezésben. Ezt meghallva Ön kifejtette, hogy nem szeretné, ha a Börzsönyligetiek Érdekképviseleti Egyesülete segítene a munkában. Sőt kijelentette, hogy ez esetben nem is járulna hozzá a költségekhez.

Vélhetőleg nem tudja, hogy az Egyesület megállapodott az Önkormányzat Képviselő Testületével, hogy a TEF (Településfejlesztési Bizottság) elnökével koordinálva 3 millió forintot áldoz az utak járhatóságának javítására. Feltételezhetően ugyancsak ismeretlen Ön előtt az a tény, hogy ezzel a korábbi polgármesteri elzárkózás akadálya is elhárult.

Ha ezek után Ön mégis úgy érzi, hogy nem kell az Egyesület segítsége, eszközei és tapasztalata, akkor tessék kardot ragadni és vezényelni: "Utánam!"

Egyebekben engedje meg, hogy nézetünk szerint azt kellene természetesnek tekinteni, hogy egy olyan társasághoz, amelyik Önért tesz, Ön helyett is dolgozik, csatlakozzon, önként és dalolva. Úgy véljük, hogy lehet valakit vagy valamit nem szeretni, de csak azért akadályozni a munkát, mert kis hazánkban ez divat volt, van és lesz, nem igazán ildomos, hisz látható, hogy az e fajta hozzáállás milyen eredményhez vezet (helyi szinten is).

A BÉE IB nevében

Tájékoztató

Talán sokan szeretnének csatlakozni Egyesületünkhöz, de nem tudják mi ennek a módja. Nekik szeretnénk segítséget nyujtani. Bárki, tehát nem csak Börzsönyligeti üdülőtelekkel rendelkező, lehet egyesületünk tagja. A belépés előtt ajánlott a honlapunkon található Alapszabályunk elolvasása (fenti BÉE lap megnyitás, után látható ablakon keresztül). Ezen a lapon szerepel az itt is látható bankszámla szám: 10700457-43333406-51100005, melyre 2000.-Ft /év tagdíj utalható. Az utalásnál, vagy e-mailban kérjük a tag: nevét, címét, telkének (ha van) HRSz.-át. Az e-mail esetén további elérhetőség, telefonszám, vonalas, mobil is megadható.

Felhívás

Kérünk minden honlapunkat olvasót, aki rendelkezik adózott jövedelemmel, hogy Személyi Jövedelem Adójának, SZJA 1%-át Egyesületünknek ajánlja fel. Adószámunk:

19178965-1-13.

Az így befolyt összeget - mint a korábbi években is - az üdülőterület útjainak karbantartására fordítjuk, idén a korábbi években összegyüjtött 3 millió forintot is. Börzsönyliget 110 utcájában több mint 52 km út van ennek kétharmada földút, melyet évente szükséges lenne, legalább egyengetni, vízelvezetését megoldani. Köszönjük!

Hírek az utóbbi időből

Mindenek előtt örömmel tudatjuk, hogy honlapunkat ismét tudjuk használni. A hallgatást az operációs rendszer csere, XP-ről Windows 7-re való átállás idézte elő. A másik ok, hogy gőzerővel folyik Börzsönyliget történetének megírása, mely sok energiát köt le.

Tudja Ön, hogy mikor jött létre az üdülő terület? Kik voltak híres/hírhed tulajdonosai/látogatói Börzsönyligetnek? Melyik a legrégebbi épület? Hány forrás, és hol van Börzsönyligeten? Hamarosan lehetősége nyílik, hogy mindezekre választ kapjon. Úgy tervezzük, a nyár eleji közgyűlésünkön már meg jelenhet Börzsönyliget története című könyvünk.

Még nem késő, hogy régi fényképekkel, iratokkal segítsék a történet megírását. Várom jelentkezését azoknak, akik segíteni tudnak ilyen anyaggal a borzsonyligetiek@gmail.com címen.

Megegyezés történt a képviselő testülettel, hogy az Egyesület összekuporgatott 3 millió forintját az utak állapotának javítására fordítjuk. Ezt természetesen csak összehangolt, szabályszerű módon szeretnénk tenni. A Településfejlesztési Bizottság elnökével, Pálmai Attilával egyeztetjük, hol milyen munkát, ki végez el. A tavalyra tervezett Mókus utcai útjavítást az önkormányzat végezteti el. Az Egyesület főként a földutak egyengettetését, padkanyesést, vízelvezetések kialakítását csináltatja meg. A takarónk hosszából ha futja, némi kőszórást is végzünk. Lakossági összefogással szeretnék a Kukorica - Csalogány - Bükköny - Búza utcák és az általuk határolt területen lévő utcák kátyúzását és kőszórását megcsinálni.

Nem örömhír, de idén ismét 100.-Ft/m 2 -el emelkedik az építményadó, az Egyesület tiltakozása ellenére, mert csak 50.-Ft-ot tartottunk volna "indokoltnak". Nem vígasztal bennünket, hogy a "Dögöljön meg a szomszéd tehene" alapon, a kommunális adót is 11700.-Ft-ról 15000.-Ft-ra emelték.

Fejlesztések Börzsönyligeten

Poldauf Gábor polgármester, elégedett a Börzsönyligeten végzett munkájával. Mint ígérte 2012.08.13-án a testületi ülésen egyik telektulajdonosnak, hogy az utak állapotával kapcsolatos panaszlevelére leírja, milyen beruházásokat végeztek tíz éves polgármestersége alatt Börzsönyligeten. Az egyik képviselő kérte a levelet tegyék közzé a Kismarosi Kikiáltóba. Az októberi szám lapzártáig a levél "nem érkezett meg a szerkesztőségbe" (9 nap alatt), de a novemberi számhoz sem. Talán, a honlap olvasókat érdekli, - főként az érintetteket -, hogy mit tartalmaz a levél. Mindenki tudhatja, hogy levélben említett és általa ismert, területen, milyen munkák történtek. Szeretnénk tisztázni, hogy az elektromos hálózat építése (2006-2009) kapcsán, a résztvevők befizetéséből készültek el a földutak. Ennél a munkánál, az önkormányzat csak a fakivágást végeztette. Ezeket az utakat 2010-2012-ben (nem mindet!) tovább javítottuk, a padkák és kátyúk egyengetésével.

Várjuk észrevételeiket, főként egyengetésre, és kőszórással történő útjavításra. Természetesen, az Egyesülethez nem folyik be évi 60 millió forint (adóbevétel) az üdülőterületről, mint az önkormányzathoz. Tehát csak a meglévő kb. 3 millió Ft áll rendelkezésre. Ismét felhívjuk a figyelmet, hogy a telektulajdonosok összefogásával, önerőből végzett fejlesztések befizetése után 50%-os adójóváírás (telek, vagy építmény adóból) vehető igénybe.

Új létesítménnyel gazdagodott Börzsönyliget

Nem egy nagyszabású beruházás történt, csak egy kellemes meglepetés. Szinte minden kiránduló börzsönyligeti telektulajdonos felsétál a Nacsapéreg 345 m magas (alacsony) csúcsára. Innen a gyönyörű kilátást zavarta egy, a geodéziai csúcs elé fölnőtt fa és bokor csoport. Az Egyesület néhány tagja úgy gondolta megszünteti ezt a kilátást zavaró látványt. Megtisztítva a tetőt támadt az ötlet, hogy tegyünk ide egy padot, melyen megpihenve lehet gyönyörködni a panorámába. A Duna váci ágában, Kisoroszi, Dunabogdány, tahi híd, Vác, Naszály, Kismaros, Szokolya és természetesen a Magas-Börzsöny karéjának látványában. A botcsinálta rímfaragó versikét is fabrikált a pad támlára: „Vándor, ha megpihensz, gyönyörködj a tájban, ne rongáld a padot, hogy más is használja.” Reméljük, a természetrongálók is megszívlelik az intelmet. Örömmel tapasztaljuk, hogy híre ment a „kilátópad”-nak, ezért a körtefához eligazító táblát is kitettünk. Nem fogadtunk örökbe a területet gondozásra - médiakörítéssel -, megcsináltuk!

Útépítés

Sokunk életét keseríti a börzsönyligeti utak állapota. Sajnos a "szilárd burkolatú utak" okozzák a legtöbb gondot. A föld utak vagy szárazak és járhatók, vagy sárosak és járhatatlanok. Kismaros képviselő testülete is belátta, hogy tenni kell valamit, és a június 17 ülésén 7 millió Ft-ot meghaladó összeget szavazott meg az Őz, Mókus, Pele, Csalogány utak (Rozs u.-ig) tartós kivitelű aszfaltozására. A szeptember 13-i testületi ülésen a polgármester úr a munka megkezdését e hóra ígérte. Az útépítésre szánt összeg még nem folyt be, a testület jóváhagyta a tartalékkeretből történő fedezését. Polgármesterünk szerint "vezetésének tíz éve alatt, Börzsönyligeten több fejlesztés történt, mint az azt megelőző negyven évben."

2012.09.19

Meghívó

Tisztelt Egyesületi Tagok!

Az Egyesület évi rendes közgyűlését 2012. augusztus 4-én (szombaton) 10:00-kor tartja a Magosfa Alapítvány erdei iskola (volt Láng gyereküdülő, Kismaros, Láng u. 4. Gálhegyi út első kanyarjánál egyenesen haladva 80 m-re), melyre az Intéző Bizottság szeretettel meghívja Önöket.

2012.07.15.

Felhívás

Kérünk minden honlapunkat olvasót, aki rendelkezik adózott jövedelemmel, hogy Személyi Jövedelem Adójának, SZJA 1%-át Egyesületünknek ajánlja fel. Adószámunk:

19178965-1-13.

Az így befolyt összeget - mint a korábbi években is - főként az üdülőterület útjainak karbantartására fordítjuk. Börzsönyligeten több mint 40 km út van ennek kétharmada földút, melyet évente szükséges lenne, legalább egyengetni.

 

Helyesbítés

Felhívásunkban tévesen közöltük drótpostacímünket. A helyes cím: sandor.szekeres@upcmail.hu

Felhívás

Honlapunk létrehozása óta (2006) tervezzük, hogy felkutatjuk és közzétesszük üdülőterületünk történetét. A munka egyszerűnek látszott, hiszen "mindössze" egy átlag életkornyi időre kell visszatekinteni. Ahhoz, hogy hiteles képet adjunk fontosnak tarjuk, hogy ne csak az emberi emlékezet legyen forrásunk, szükségesnek tarjuk a dokumentumok felkutatását is. Sajnos, a történelem viharai nehezítették a dokumentumok megmaradását, és a politika sem könnyíti meg a kutatók dolgát. Börzsönyliget megalakulásakor Szokolyához tartozott, majd Kismaroshoz. 1930 és napjaink közt mindkét község olyan közigazgatási határmozgásnak a színtere volt, hogy már ez is egy külön téma lehetne. Így a levéltári iratok is rendkívül szétszórtan vannak, illetve nem lelhetők fel. Ennek ellenére elég sok értékes forrásanyagra sikerült rálelni. Szeretnénk, ha mindenki, aki rendelkezik bármilyen dokumentummal például: gr. Dr Károlyi Ferenc féle szerződéssel, 1960 előtti fényképpel, melyen akkori épület, jellegzetes táj szerepel, levelek a lakossági hozzájárulással történő fejlesztésekről [1990-ig] jelentkezne (elérhetőség: drótposta sandor.szekeres@upc.hu mobil: 06-30-370-3435). Ezeket az anyagokat lemásolva vagy fotózva gazdagíthatnánk ismereteinket. Szívesen feldolgozunk, szóbeli visszaemlékezést is a terület fejlődéséről. Kérjük, járuljanak hozzá, hogy minél több anyag birtokában hiteles történeti leírást tudjunk készíteni kedvelt üdülőhelyünk történetének megismeréséhez.

2012.01.16